Logo

Så får du tillgång till uppgifter om dig själv i registret

Dokument att ladda ner

  • Begäran om kopia av personuppgifter i LedprotesregistretPDF

    Patienter har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dem i ett kvalitetsregister. Den här blanketten används av dig som vill ha kopia på uppgifter om dig själv i Ledprotesregistret. Samma blankett används av dig som blivit registrerad i föregångarna till Ledprotesregistret, alltså Knäprotesregistret och Höftprotesregistret.