Logo

Ledprotesregistrets statistikvisning

Här visas statistik baserad på data i Svenska Ledprotesregistret. Statistiken uppdateras varje natt.