Logo

Registreringen i Svenska Ledprotesregistret har startat

Både knä- och höftprotesoperationer registreras nu på den här hemsidan. Knäprotesoperationer ska registreras av kontaktsekreterare på samma sätt som höftprotesoperationer. Inga formulär ska skickas till Knäprotesregistret. Även svar i patientenkäter ska matas in på denna hemsida.