Logo

Ny avhandling: Att skydda mot infektioner vid kirurgi: ett delat ansvar mellan patient, vårdgivare och perioperativ sjukvårdsledning.

Fredag 10 december 2021 kl 10:15 försvarar Maria Qvistgaard sin avhandling "Safeguarding from Surgical Site Infections: A mutual responsibility between the patient, caregiver and perioperative healthcare leaders" vid Linnéuniversitetet i Växjö.