Logo

Ledprotesregistrets första årsrapport ute nu

Nu är den allra första årsrapporten för de sammanslagna höft- och knäprotesregistren publicerad. Den visar bland annat på en dramatisk nedgång för antalet knä- och höftprotesoperationer under pandemiåret 2020. Men trots pandemi visar den också på en mycket hög forskningsproduktion.