Logo

Ledprotesregistrets årsrapport för 2021 finns nu på engelska

Nu finns årsrapporten för de sammanslagna höft- och knäprotesregistren även på engelska. Rapporten visar bland annat på en dramatisk nedgång för antalet knä- och höftprotesoperationer under pandemiåret 2020. Men trots pandemi visar den också på en mycket hög forskningsproduktion.