Logo

Ledprotesregistrets årsrapport 2022 finns nu att ladda ner

Ledprotesregistrets årsrapport 2022 redovisar data för 2021. Rapporten visar bland annat att pandemin hade stor påverkan på proteskirurgin även 2021. Men bortfallet av operationer var inte lika stort som 2020. Forskningsaktiviteten med data från Ledprotesregistret var fortsatt mycket hög.