Logo

Ledprotesregistrets årsrapport 2022 finns nu att ladda ner

Första sidan på Ledprotesregistrets årsrapport 2022.

Ledprotesregistrets årsrapport 2022 redovisar data för 2021. Rapporten visar bland annat att pandemin hade stor påverkan på proteskirurgin även 2021. Men bortfallet av operationer var inte lika stort som 2020. Forskningsaktiviteten med data från Ledprotesregistret var fortsatt mycket hög.

Läs hela nyheten.

Swedish Arthroplasty Register


Read about the register in English.
Go to website in English.

Gångbar


En sida för dig som ska genomgå en höft- eller knäprotesoperation.
Gå till Gångbar.

Information för patienter


Läs om syftet med Ledprotesregistret.
För patienter